Stanice za praćenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo


Mreža monitoringa kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo se trenutno sastoji od 7 (sedam) automatskih stanica, a uspostavljena je u skladu sa Pravilnikom o monitoringu kvaliteta zraka FBiH. Automatske mjerne stanice postavljene na lokacijama Vijećnica, Otoka, Ilijaš i Ilidža i Mobilna stanica (trenutno na lokaciji Ilidže) su dio mreže Kantona Sarajevo, a na lokacijama Ivan Sedlo i Bjelave - dio mreže kojom upravlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Praćenje kvaliteta zraka u Kantonu organizuje Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo na osnovu Odluke o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo.

Poslove monitoringa kvaliteta zraka za potrebe Kantona Sarajevo vrši ovlaštena institucija – Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, putem pet automatskih mjernih stanica.

Centar za prikupljanje i obradu podataka sa svih stanica koje čine mrežu monitoringa kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo, nalazi se u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.Vijećnica

Stanica za praćenje kvaliteta zraka nalazi se u sklopu parka Bentbaša. Zemljopisna dužina (longituda) i zemljopisna širina (latituda) lokacije: E 18° 26' 7,33'', N 43° 51' 33,06''.

Parametri mjerenja automatske stanice Vjećnica:

Mjerenja kvaliteta zraka koja se vrše na predmetnoj lokaciji obuhvataju mjerenje meteoroloških i ambijentalnih parametara kvaliteta zraka.

Meteorološki parametri:

 • brzina i smjer vjetra,
 • temperatura,
 • relativna vlaga,
 • atmosferski pritisak,
 • globalno sunčevo zračenje.
 • Imisijska (ambijentalna mjerenja) obuhvatila su sljedeće parametre:

 • azotni oksidi (NO, NO2, NOx),
 • sumpordioksid (SO2),
 • ugljen monoksid (CO),
 • lebdeće čestice prečnika ispod 10 µm (PM 10)

 • Sistem vrši automatsku kalibraciju za pojedine uređaje, ili se ona vrši ručno, prema potrebi. Svi podaci o kalibraciji, grešci ili drugim nepredviđenim događajima evidentiraju se i pohranjuju u bazu podataka.

  Metode mjerenja koncentracija polutanata su u skladu sa ISO standardima i predloženim regulativama.


  Otoka

  Stanica za praćenje kvaliteta zraka nalazi se na Otoci, preko puta doma zdravlja Kumrovec uz obalu rijeke Miljacke.
  Zemljopisna dužina (longituda) i zemljopisna širina (latituda) lokacije: 18° 21' 48,50'', 43° 50' 53,47'.

  Parametri mjerenja automatske stanice Otoka:

  Mjerenja kvaliteta zraka koja se vrše na predmetnoj lokaciji obuhvataju mjerenje meteoroloških i ambijentalnih parametara kvaliteta zraka.

  Meteorološki parametri:

 • brzina i smjer vjetra
 • temperatura,
 • relativna vlaga,
 • atmosferski pritisak,
 • globalno sunčevo zračenje,
 • količina padavina.
 • Imisijska (ambijentalna mjerenja) obuhvatila su sljedeće parametre:

 • azotni oksidi (NO, NO2, NOx),
 • sumpordioksid (SO2),
 • ozon (O3),
 • lebdeće čestice prečnika ispod 10 µm (PM 10)

 • Sistem vrši automatsku kalibraciju za pojedine uređaje, ili se ona vrši ručno, prema potrebi. Svi podaci o kalibraciji, grešci ili drugim nepredviđenim događajima evidentiraju se i pohranjuju u bazu podataka.

  Metode mjerenja koncentracija polutanata su u skladu sa ISO standardima i predloženim regulativama.


  Mobilna stanica

  Stanica za praćenje kvaliteta zraka – Mobilna stanica, nalazi se trenutno na Ilidži, parkirana u sklopu Doma zdravlja Ilidža, preko puta Opštine Ilidža. Zemljopisna dužina (longituda) i zemljopisna širina (latituda) lokacije: 18° 18' 40,09'', 43° 49' 48,15'.

  Parametri mjerenja automatske mobilne stanice:

  Mjerenja kvaliteta zraka koja se vrše najčešće na predmetnoj lokaciji, a po potrebi i na drugim lokacijama - obuhvataju mjerenje meteoroloških i ambijentalnih parametara kvaliteta zraka.

  Meteorološki parametri:

 • brzina i smjer vjetra,
 • temperatura,
 • relativna vlaga,
 • atmosferski pritisak
 • Imisijska (ambijentalna mjerenja) obuhvatila su sljedeće parametre:

 • azotni oksidi (NO, NO2, NOx),
 • sumpordioksid (SO2),
 • ozon (O3),
 • lebdeće čestice prečnika ispod 10 µm (PM 10),

 • Sistem vrši automatsku kalibraciju za pojedine uređaje, ili se ona vrši ručno, prema potrebi. Svi podaci o kalibraciji, grešci ili drugim nepredviđenim događajima evidentiraju se i pohranjuju u bazu podataka.

  Metode mjerenja koncentracija polutanata su u skladu sa ISO standardima i predloženim regulativama.


  Bjelave

  Stanica za praćenje kvaliteta zraka nalazi se na Bjelavama u sklopu prostorija i dvorišta Federalnog hidrometeorološkog zavoda i dio je federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka. Zemljopisna dužina (longituda) i zemljopisna širina (latituda) lokacije: 18° 25' 22,94'', 43° 52' 2,40'.

  Parametri mjerenja:

  Mjerenja kvaliteta zraka koja se vrše na predmetnoj lokaciji obuhvataju mjerenje meteoroloških i ambijentalnih parametara kvaliteta zraka.

  Imisijska (ambijentalna mjerenja) obuhvatila su sljedeće parametre:

 • azotni oksidi (NO, NO2, NOx),
 • sumpordioksid (SO2),
 • ozon (O3),
 • lebdeće čestice prečnika ispod 10 µm (PM 10)
 • karbon monoksid (CO)

 • Metode mjerenja koncentracija polutanata su u skladu sa ISO standardima i predloženim regulativama. Pregled metoda i odgovarajućih standarda, dat je u narednoj tabeli.


  Ivan Sedlo

  Stanica za praćenje kvaliteta zraka nalazi se na Ivan Sedlu i dio je federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka u vlasništvu Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Zemljopisna dužina (longituda) i zemljopisna širina (latituda) lokacije: 18° 2' 19,13'', 43° 44' 59,55'.

  Parametri mjerenja:

  Mjerenja kvaliteta zraka koja se vrše na predmetnoj lokaciji obuhvataju mjerenje meteoroloških i ambijentalnih parametara kvaliteta zraka.

  Imisijska (ambijentalna mjerenja) obuhvatila su sljedeće parametre:

 • sumpordioksid (SO2),
 • ozon (O3),
 • lebdeće čestice prečnika ispod 10 µm (PM 10),

 • Metode mjerenja koncentracija polutanata su u skladu sa ISO standardima i predloženim regulativama.


  Ilijaš

  Stanica za praćenje kvaliteta zraka nalazi se u dvorištu Osnovne škole "Hašim Spahić". Zemljopisna dužina (longituda) i zemljopisna širina (latituda) lokacije: 43° 57' 37", 18° 16' 7").

  Parametri mjerenja:

  Mjerenja kvaliteta zraka koja se vrše na predmetnoj lokaciji obuhvataju mjerenje meteoroloških i ambijentalnih parametara kvaliteta zraka.

  Meteorološki parametri:

 • brzina i smjer vjetra,
 • temperatura,
 • relativna vlaga,
 • atmosferski pritisak,
 • Imisijska (ambijentalna mjerenja) obuhvatila su sljedeće parametre:

 • azotni oksidi (NO, NO2, NOx),
 • sumpordioksid (SO2),
 • lebdeće čestice prečnika ispod 10 µm (PM 10)

 • Sistem vrši automatsku kalibraciju za pojedine uređaje, ili se ona vrši ručno, prema potrebi. Svi podaci o kalibraciji, grešci ili drugim nepredviđenim događajima evidentiraju se i pohranjuju u bazu podataka. Metode mjerenja koncentracija polutanata su u skladu sa ISO standardima i predloženim regulativama.

  Metode mjerenja koncentracija polutanata su u skladu sa ISO standardima i predloženim regulativama.  Ilidža

  Stanica za praćenje kvaliteta zraka nalazi se na krovu Doma zdravlja Ilidža. Zemljopisna dužina (longituda) i zemljopisna širina (latituda) lokacije: 43° 49' 47", 18° 18' 40").

  Parametri mjerenja:

  Mjerenja kvaliteta zraka koja se vrše na predmetnoj lokaciji obuhvataju mjerenje meteoroloških i ambijentalnih parametara kvaliteta zraka.

  Meteorološki parametri:

 • brzina i smjer vjetra,
 • temperatura,
 • relativna vlaga,
 • atmosferski pritisak,
 • Imisijska (ambijentalna mjerenja) obuhvatila su sljedeće parametre:

 • sumpordioksid (SO2),
 • lebdeće čestice prečnika ispod 10 µm (PM 10)

 • Sistem vrši automatsku kalibraciju za pojedine uređaje, ili se ona vrši ručno, prema potrebi. Svi podaci o kalibraciji, grešci ili drugim nepredviđenim događajima evidentiraju se i pohranjuju u bazu podataka.

  Metode mjerenja koncentracija polutanata su u skladu sa ISO standardima i predloženim regulativama.