11-03-2019 - 11.03.2019. - PM10 analizatori na stanicama Otoka i Mobilna u funkciji.
10-03-2019 - 10.03.2019. - Prestanak rada analizatora PM10 na automatskim stanicama Otoka i Mobilna

Prestanak rada analizatora PM10 na automatskim stanicama Otoka i Mobilna. Servs analizatora u toku.23-02-2019 - 23.02.2019. - Ukida se Prva epizoda "Pripravnost" povećanih koncentracija zagađujućih materija u Kantonu Sarajevo

Za više o ovoj informaciji kliknite na ovaj tekst.


23.02.2019. - Prekid Pripravnosti


20-02-2019 - 19.02.2019. - Isključen analizator ugljen monoksida na automatskoj stanici Vijećnica

Zbog tehničkih problema u radu i kvara na analizatoru ugljen monoksida, isti je isključen na automatskoj stanici Vijećnica.17-02-2019 - 17.02.2019. - Proglašava se prva epizoda "Pripravnost" povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo

Za više detalja o ovoj informaciji i mjerama koje su predviđene kliknite na ovaj tekst.


17.02.2019. Pripravnost