21-01-2020 - 21.1.2020. - Vlada KS ukinula „Upozorenje“, na snazi ostaje „Pripravnost“

Za više o ovoj informaciji kliknite na ovaj tekst17-01-2020 - 17.1.2020. - Vlada KS ukinula „Uzbunu“, a na snazi ostavila „Upozorenje“

Za više o ovoj informaciji kliknite na ovaj tekst16-01-2020 - 15.1.2020. - Saopštenje, "Uzbuna" i dalje na snazi

Za više o ovoj informaciji kliknite na ovaj tekst14-01-2020 - 14.1.2020. - PM10 analizator na automatskoj stanici Vijećnica van funkcije.
13-01-2020 - 13.01.2020. - I dalje na snazi „Uzbuna“ u Kantonu Sarajevo zbog visokih koncentracija zagađujućih materija u zraku