11-01-2020 - 11.1.2020. - Proglašava se treća epizoda "UZBUNA" povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo

Za više o ovoj informaciji kliknite na tekst.10-01-2020 - 10.01.2020. - Isključena Mobilna stanica Ilidža.
10-01-2020 - 10.1.2019. - Isključena mobilna stanica.
02-01-2020 - 2.1.2020. - Proglašava se druga epizoda "Upozorenje" povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo

Za više o ovoj informaciji kliknite na ovaj tekst01-01-2020 - 1.1.2020. - Proglašava se prva epizoda "Pripravnost" povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo

Za više o ovoj informaciji kliknite na ovaj tekst