10-04-2019 - 10.04.2019. - PM10 analizator na automatskoj stanici Ilijaš u funkciji
09-04-2019 - 09.04-2019. - PM10 analizator na automatskoj stanici Ilijaš van funkcije. U toku je servis.
05-04-2019 - 05.04.2019. - Konekcija s Mobilnom stanicom uspostavljena.
04-04-2019 - 01.04.2019. - Mobilna stanica bez konekcije u toku je servis
11-03-2019 - 11.03.2019. - PM10 analizatori na stanicama Otoka i Mobilna u funkciji.