Propisi - Kvalitet zraka


Zakoni


 • ZAKON O ZAŠTITI ZRAKA (Sl.novine FBiH br. 33/03)

  Dokument: Skini pdf


 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA (Sl.novine FBiH br.04/10.)

  Dokument: Skini pdf


 • Odluke


 • ODLUKA O ZAŠTITI I POBOLJŠANJU KVALITETA ZRAKA U KANTONU SARAJEVO (Sl.novine KS br.23/16)

  Dokument: Skini pdf


 • Odluka o donošenju Akcionog plana za smanjenje emisije čestičnih tvari u zrak na području Kantona Sarajevo (Sl.novine KS br.16/13)

  Dokument: Skini pdf


 • PLAN INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNOG ZAGAĐENJA ZRAKA U KANTONU SARAJEVO (Sl.novine Kantona Sarajevo, broj 4/17))

  Dokument: PLAN INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNOG


 • Pravilnici


 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA MONITORINGA KVALITETA ZRAKA I DEFINIRANJU VRSTA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA, GRANIČNIH VRIJEDNOSTI I DRUGIH STANDARDA KVALITETA ZRAKA (Sl.novine FBiH br. 1/12)

  Dokument: Skini pdf


 • Ostalo