Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo


Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)

17-01-2019 22:00:00KANTONALNE AUTOMATSKE STANICE PM10 *Dnevni prosjeci PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Vijećnica 76 54.38 14.2 25.2 32 6.8 0.2 -
Otoka 337 249.14 114.4 109.9 441 331 - 7.4
Mobilna (Ilidža) 174.2 69.38 128.2 77.3 288.5 211.2 - -2.3
Ilijaš 291.3 211.34 168.5 68.3 132.3 51.7 - -
FEDERALNE AUTOMATSKE STANICE
Bjelave - - - - - - - -
Ivan Sedlo 12.6 7.27 5.4 - - - - 86.1

 * Dnevni prosjek predstavlja srednju vrijednost svih izmjerenih vrijednost za trenutni dan


   Legenda:

 Koncentracije polutanta u  dozvoljenim granicama
 Prekoračenje granične vrijednosti
 Prekoračenje tolerantne vrijednost

Napomene:

  • Podaci koji su označeni znakom (-) nisu očitani

  • Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani.

  • Napomena: granične i tolerantne vrijednosti su prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH br. 1/12)