Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo


Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)

13-11-2019 03:00:00KANTONALNE AUTOMATSKE STANICE PM10 *Dnevni prosjeci PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Vijećnica 6.7 7.85 5.4 1.4 0.6 -0.9 -0.1 -
Otoka 2 2.00 10.8 1.5 2.6 1.1 - 84
Mobilna (Ilidža) - - - - - - - -
Ilijaš 7.2 8.54 14.2 1.5 4 2 - -
Ilidža - - - - - - - -
FEDERALNE AUTOMATSKE STANICE
Bjelave - - - - - - - -
Ivan Sedlo 10.7 10.28 14.6 - - - - 87.3

 * Dnevni prosjek predstavlja srednju vrijednost svih izmjerenih vrijednost za trenutni dan


   Legenda:

 Koncentracije polutanta u  dozvoljenim granicama
 Prekoračenje granične vrijednosti
 Prekoračenje tolerantne vrijednost

Napomene:

  • Podaci koji su označeni znakom (-) nisu očitani

  • Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani.

  • Napomena: granične i tolerantne vrijednosti su prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH br. 1/12)K

Dokumenti za download